Här hittar du information och nyheter om Vainuddens väglag som fungerar i Sibbo Gumbostrand.

BILAGOR:

BLANKETT 2012 - Blankett för insamling och uppdatering av delägaruppgifter 2012  i formaten:  WORD |    PDF

Årsmöte 2012 hålls vid Gumbohuset, Gumbovägen 222, 8.5.2012 kl 18:00. Belningstabellen nedan.

- Betalningstabell 2012, förslag till årsmöte. Kom ihåg att meddela om förändringar före årsmötet. Då åtsmötet fastställt betalningstabellen kan den ej ändras. Blankett ovan.

Årsmöte 2011 (har hållits 27.4.2011):

- Protokoll
- Deltagare

NYHETER:


OBS! Kom ihåg att uppdatera förändringar i ägarförhällanden, antal bilar, byggande och dyl. med "Blankett för insamling och uppdatering av delägarupggifter".
År 2010 vägavgifter kan inte dock ändras eftersom de har fastställts vid årsmötet. Ändringar gällande vägenheter gäller år 2011.- Årsmöte 2011 har hållits 14.4.2011 vid hedåsen. Protokollen kan finner du ovan.
(Nytt: 27.4.2011)

- Ett Extraordinärt årsmöte har hållits 16.6.2010 vid Hedåsen.

-
Årsmöte 2010 har hålls 21.4.2010 vid Hedåsen. (Nytt: 10.5.2010)

- Vid årsmöte beslöts det att belägga vägen med sk. SOP-yta från nuvarande asfalt till vägens slut.
(Nytt: 6.5.2010)

- Byggare faktureras enligt 500 € / km eller ton km.
(Nytt: 6.5.2010)

- Bestyrelsen (fr.o.m. 14.4.2011) består av följande personer:

Egentliga medlemmar:

  • Reijo Autio
  • Görel Martin
  • Ove Lindroos

Vice medlem:

  • Mathias Martin

- Nytt Plognings- och sladdningsavtal has slutits med Toni Koistinen från och med juni 2011.

Additional information